1. Świat Toyoty
  2. Start your impossible
  3. Współpraca

Special Olympics partnership

Duch paraolimpijski to innymi słowy przekraczanie granic ludzkiego potencjału i dawanie każdemu szansy na zrealizowanie własnych marzeń. Celem Olimpiady Specjalnej jest stworzenie inkluzywnych społeczności na całym świecie, w których każdy ma prawo do bycia akceptowanym – niezależnie od stopnia sprawności.
W myśl hasła „Zrób coś niemożliwego” Toyota wspiera Olimpiady Specjalne, zapewniając każdemu wolność poruszania się. Wierzymy, że usunięcie fizycznych i społecznych barier wzbogaci nasze społeczeństwo.

Wspólnie promujemy ideę równych szans, ponieważ wszystkie marzenia są sobie równe.

Oto historia Elli, która jest symbolem odwagi i prawdziwego ducha walki charakteryzującego zawodników Olimpiad Specjalnych.